خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]
کد نویسی باحال....

1394/7/6
ن : مهتاب

این کیه

عکس های خنده دار و دیدنی
میدونین کیه نهبیاپایین
بازم
یه موچولودیگهملوان زبل هستن
1394/7/6
ن : مهتاب

خخخخخخخخخخ


خوچیه دیشب حابم نمیبرد


هرکی به من فکرمیکرده اعتراف کنه خخخخخخ
1394/7/6
ن : مهتاب

........

همیشه یادت باشه فقط یه بارزندگی میکنی
1394/7/6
ن : مهتاب

خخخخخخخخخخ

سلوم


بچه هابراتون این اتفاق نیفاده من که خعلی افتاده 

1394/7/5
ن : مهتاب

فقر...........

فقر چیست؟ . . .

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : دوتا ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ دوتا ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻨﺖ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺭﻭﮊ ﻟﺒﺖ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ ﺗﻤﻮﻡ بشه. 💄

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﻓﺨﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻭ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻄﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺗﻮﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ، ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺕ ﺟﺮأﺕ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ”ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺷﮑﺴﺘﻪ”..

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﻭﺭﺯﺵ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺩﺭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻪ.

ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﻤﮑﻪ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯼ.

1394/7/5
ن : میوپ

سلام ببخشید دیگه..........

بنام خدا

سلام

ببخشید یه چند روزی پست نزاشتم حالا هم که مدارس شروع شده درست و حسابی نمیشه بیایی من حالا سعی میکنم پست بزارم تا حدی که تونستم امیدوارم خوشتون بیاد و لطفا نظر یادتون نره:: برچسب‌ها: سلام و ببخشید کم اومدم ,


1394/7/4
ن : مهتاب

والا

هی میگن چرادرس نمیخونی؟؟!!

الان عرض میکنم خدمتتون!!


یه سال365روزه!

بگوخب...

52روزش جمعس


میمونه 313روز!

بگوخب...

حداقل50روزتعطیلات تابستانی داریم،

میمونه263روز!


بگوخب...

میانگین هرروز8ساعت میخوابیم!

این میشه122روزو


باقی میمونه141روز!


بگوخب...

هرروزیکساعت براخودمون وقت بذاریم،

این میشه 15روزو


باقی میمونه126روز!


روزی2ساعت خوردوخوراک،

این میشه30روزو


باقی میمونه96روز...

میانگین روزی4ساعت گشت وگذاربادوستان دختروپسر!

ساعت های خالی بین کلاسهاورفتوآمدمدرسه وخونه...

این میشه 60روزو


باقی میمونه36روز!

بگوخب...

31روزتعطیلات رسمی سالانه،میمونه5روز!

خب عزیزم ماهم آدمیم سالی 4روزم مریض میشیم!

میمونه1روز!

چه تصـــــــــــادفی اون یه روزم روزتولدمه!!

تموم شدرف!!

امیدوارم همه قانع شده باشن!!


1394/7/4
ن : مهتاب

اینجوریاست

ﺧﻮﺩﻡ " #ﺁﺱ " ....

ﺭﻓﯿﻘﺎﻣﻢ " #ﺧـــــﺎﺹ " ...

ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻟﻪ " #ﻣـــــﺎﺳﺖ " ...

ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ " #ﻧــﺨــﻮﺍﺳــﺖ "

ﺳﺮﻣﻮﻥ " #ﺑﺎﻻﺳﺖ "،

ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻥ" #ﺧــــﺪﺍﺳﺖ"

ﺍﯾﻨﻢ ﺭﺍﻩ " #ﺭﺍﺳــــﺖ " ،

ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ" #ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ " ...

ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ " ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺖ " ،


ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻦ " #ﺧــــــــــﺂﺹ " ....

ﺁﺭﻩ ... #ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﺎﺳﺖ!!!1394/7/3
ن : آوا

مدرسه😟

چن تا ترول مدرسه آوردم.😂

ای واااااااای😨

راس میگه🙅

آخه😕😤

خخخخخخخخ😁

آره آره😄شما چی❓

ای خداااااااااا😤😬😠😡

والا😮

خخخخخخخخخخ😁👌👍👍

یوهاهاها😀

آخه مگه مرض داری😈😡😬😠😤

..........

.........

خوف بود؟؟😁

پس نظر بدید......نظر بدیدا😤....نظررررررررررر....😡...


خب دیه بای...😁:: برچسب‌ها: نظرر بدید،ترول مدرسه،نظرر، ,


1394/7/3
ن : آوا

مدرسه...


🙆و اما بازگشایی مدارس رو به بعضیا هم تبریک میگم👍✌👏👋👐🙌:: برچسب‌ها: مدرسه.. ,


پنجشنبه 2 مهر 1394
ن : پرنسس کلارا

شکلک خوش اومدگویی

چند نوع خوش امدگویی اوردم

میتونید استفاده کنید ولی با ذکر منبع

اینم چندتا:

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

خیلی خوشگله

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

friend - emoticonswallpapers.com

این سه تا که خیلی خیلی عالی بودن

friend - emoticonswallpapers.com

good-morning-desi-glitters-28

اینم یه دونه صبح به خیر میتونید توی پستاتون استفاده کنید

تموم شد

باهاشون خوش باشید

1394/7/1
ن : آوا

امروزم در مـ...ـدرسـ...ـه......

سلام...

خب من از امروزم میگم:
صبح خواب ناز بودم که...
با صدای مادر عزیز بیدار شدم....
.........
........
و شروع کردم به....
بعد راهی مدرسه شدم...........

رسیدم مدرسه و دوستای خوشملمو دیدمو....سلام احوالپرسیو...ماچ و موچ و بقل و...
خوشحالم تو ی کلاسم هستیمخداروشکر جدا نشدیمبه دست معاون مدرسمون...👹...
بعد دو ساعتی تو اون نور شدید آفتاب وایسادیمو معلما حرفیدن.........
.......
بعد رفتیم کلاسمون.....👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭.

کارای خاصی نکردیم....معلم های اون دوتا زنگمون نیومده بودنو....ماهم نشستیم باهم حرفیدیم....🚺🚺👭👭👭........


بعد مدتی هم ......ساعت۱برگشتیم خونه....

اما خب این استثنا بود!
ما از شنبه دیگه ساعت ۲:۳۰از مدرسه خلاص میشیم!
من تو نمونه درس میخونم((هشتم تشریف دارم))
.
.
اما خب ی چی بده که معلم ریاضیمون همون معلم سال قبلی.....اعصابه اعصاب.....روانیه اصلاانقدرم تکالیف میده که مخت بهنگه
...
اما کلا بد نبود...در کل من از امروزم راضیم!!
خب دیگه شمام بگین ۱مهر چطور بود براتون......

..راسی فک نکنید من از درس و مدرسه بدم میادا خیلیم دوس دارم اما خب سخته و کی راضیه سختی بکشه!اونم زیر دست همچین معلمایی
خلاصه دیگه........

..بای....


:: برچسب‌ها: مدرسه....... ,